Για το νόημα των σεληνιακών εκλείψεων επ’ ευκαιρίας της σεληνιακής έκλειψης της 30 Νοεμβρίου 2020

Για το νόημα των σεληνιακών εκλείψεων
επ’ ευκαιρίας της σεληνιακής έκλειψης
της 30 Νοεμβρίου 2020

H επόμενη περίοδος των εκλείψεων ανοίγει με μια σεληνιακή έκλειψη στις 30 Νοεμβρίου 2020 που ήδη εκδηλώνει αποτελέσματα εδώ και εβδομάδες. Κάποιες τεχνικότητες για των φαινόμενο των εκλείψεων Οι εκλείψεις είναι φαινόμενα που αφορούν τη σχέση μεταξύ τριών ορατών...