Συμβουλευτική

 

Το πλαίσιο
Καθώς διανύουμε την τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, ορισμένοι κεντρικοί άξονες της ζωής μας βρίσκονται σε διαδικασία αναπροσδιορισμού. Οι γνωστές εικόνες και τρόποι αποδεικνύονται συχνά περιοριστικοί για έννοιες όπως η πληρότητα, η δημιουργικότητα, η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η σχέση, η ισορροπία, η χαρά. Συνεπώς χρειάζονται καινούρια, σύγχρονα «ενδύματα», κατάλληλα για την διασυνδεδεμένη, διαστημική, θαυμαστή εποχή μας. Η Εσωτερική Αστρολογία προσφέρει μια εναλλακτική οπτική αξιοποιώντας αρχαία γνώση μέσα από σύγχρονη συμβουλευτική για τα θέματα που μας ωθούν.

Το αστρολογικό υλικό
Για την ενεργειακή ποιότητα κάθε χρονικής περιόδου, όπως και του κάθε ατόμου, η Αστρολογία συγκεντρώνει πλούσιο υλικό. Σήμερα είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε την δεισιδαιμονία, την προκατάληψη και την μεταφορική γλώσσα στην οποία ταξίδεψε αυτό το υλικό, από την ουσία του. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακές επιδράσεις που μας περιλούζουν διαρκώς από κάθε γωνία του περιβάλλοντός μας και επίσης κινούνται μέσα μας. Το αντιλαμβανόμαστε όταν αναφερόμαστε στην «ενέργεια» ενός ανθρώπου, μιας συνάντησης, μιας σχέσης, ενός πρότζεκτ, μίας φιλίας, ενός τυχαίου περιστατικού.

Η μέθοδος
Η Εσωτερική Αστρολογία ενσωματώνει την γνώση για την ποιοτική εκδήλωση αυτών των ενεργειών, στην πρακτική της συμβουλευτικής. Το Πάναστρον παρουσιάζει και εφαρμόζει μια μέθοδο για την δημιουργία νέων «τρόπων» σχέσης, εργασίας, δημιουργίας και ανάπτυξης στην βάση πια ενεργειακών χαρακτηριστικών. Καθώς αυτά έρχονται στο προσκήνιο, γίνεται δυνατή η μετάβαση από γενικές κι αόριστες εικόνες, προσδοκίες και στόχους, στις συγκεκριμένες ατομικές δυνατότητες. Και βέβαια, στον μοναδικό τρόπο που κάθε άνθρωπος μπορεί να σχετιστεί αρμονικότερα με το «περιβάλλον» του, είτε πρόκειται για έναν άλλο άνθρωπο, ένα πρότζεκτ, μια κατάσταση, μια δουλειά ή ένα όραμα.