Η Αστρολογία εγείρει συχνά φανατικές αντιδράσεις είτε θετικές, είτε αρνητικές. Συχνά τίθεται το ερώτημα αν κανείς «πιστεύει» στην Αστρολογία ή όχι. Τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει κάποια επίπτωση στις ενεργειακές πηγές και τα ενεργειακά ρεύματα που αποτελούν το αντικείμενο της Αστρολογίας. Αυτά υπάρχουν, επιδρούν και επηρεάζουν ανεξάρτητα από το αν κάποιος αναγνωρίζει, συνειδητοποιεί, αποδέχεται, αποστρέφεται, αρνείται ή καταδικάζει την ύπαρξή τους.

Το αν κανείς θα επιλέξει να συμπεριλάβει την Αστρολογία στις προσπάθειες του να βελτιώσει τον εαυτό και την ζωή του είναι επιλογή του. Ούτε αυτό έχει κάποια επίπτωση σε όσα η Αστρολογία μελετά ή είναι.

Για την ισχύ ή όχι των νόμων που διατυπώνει ή την αποτελεσματικότητα ή μη των μεθόδων που χρησιμοποιεί η Αστρολογία ή για την χρησιμότητά της, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων διατυπώνουν αρνητικές απόψεις τις οποίες υποστηρίζουν με πορίσματα κι επιχειρήματα. Τα περισσότερα βασίζονται στην εξέταση της Αστρολογίας – η οποία είναι μια εσωτερική επιστήμη – μέσα από το πρίσμα της αμάθειας και της ημιμάθειας. Σε άλλες περιπτώσεις η Αστρολογία εξετάζεται μέσα από το πρίσμα των εξωτερικών επιστημών και ενδεχομένως μέσα από πειράματα τα οποία οργανώνονται στο πλαίσιο αυτών των επιστημών. Ωστόσο η Αστρολογία είναι μια εσωτερική επιστήμη.

Τόσο οι νόμοι και οι κανόνες της, όσο και οι μέθοδοί της αφορούν ενεργειακούς οργανισμούς και ενεργειακά ρεύματα των οποίων πολλές όψεις δεν είναι ακόμη παρατηρήσιμες με τις φυσικές αισθήσεις στην παρούσα τους κατάσταση, ούτε και με τα σύγχρονα μέσα, και ας κατασταλάζουν τα αποτελέσματά τους στο φυσικό πεδίο.

Σαφώς και οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να πειραματιστεί με την Αστρολογία και για την ακρίβεια, όποιος αποφασίζει να ασχοληθεί με την Αστρολογία πρέπει να πειραματιστεί εάν επιθυμεί να προχωρήσει, γιατί πριν από όλα χρειάζεται να βεβαιώσει για τον εαυτό του την εγκυρότητα του αντικειμένου που έχει επιλέξει.

Βασικό, για να διεξάγει κανείς ένα επιστημονικό πείραμα που το αποτέλεσμά του θα έχει κάποια αξία, είναι να γνωρίζει το επιστημονικό αντικείμενο ή γενικότερα, το αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου διεξάγει το πείραμα. Οι υποθέσεις θα πρέπει να αφορούν αυτό το αντικείμενο και να εξεταστεί η εγκυρότητά τους σε σχέση με την λειτουργία και την προσδοκώμενη χρησιμότητα αυτού του αντικειμένου.

Τέτοιες εκτιμήσεις της Αστρολογίας μπορούν να διατυπώσουν άτομα και ομάδες που έχουν αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο και κόπο για να καταλάβουν τι είναι μια εσωτερική επιστήμη, πως λειτουργεί και που αποσκοπεί, στη συνέχεια να κάνουν το ίδιο για την συγκεκριμένη εσωτερική επιστήμη και για το ειδικό κομμάτι της επάνω στο οποίο επιθυμούν να διεξάγουν το πείραμά τους και βέβαια να εφαρμόσουν. Διαφορετικά δεν ασχολούνται με μια εσωτερική επιστήμη, απλώς την παρατηρούν από απόσταση. Στις εσωτερικές επιστήμες αυτό ισοδυναμεί με μη ενασχόληση, καθώς στις εσωτερικές επιστήμες η θεωρητική γνώση, δεν είναι γνώση. Είναι ένα σύνολο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών για απροσπέλαστα υποκείμενα και καταστάσεις και συνεπώς, χωρίς καμία ή με περιορισμένη αξία.

Οι ανεπαρκείς γνώσεις και ηθική, τα αμφισβητήσιμα κίνητρα και τα πολλά και επίμονα λάθη, η αδυναμία κατανόησης ή εφαρμογής όσων γίνονται αντιληπτά, οι ελλιπείς διατυπώσεις ή οι διαστρεβλώσεις του κάθε αστρολόγου, η εμβρυώδης οργάνωση των επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών που αφορούν την αστρολογία και η απουσία ενός συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου ρυθμιστικού πλαισίου για την διασφάλιση της βασικής επάρκειας γνώσεων και ηθικής πριν ο αστρολόγος ξεκινήσει να εργάζεται, η εναπόθεση έτσι της ευθύνης για την ποιότητα της μόρφωσης, της εκπαίδευσης και της εργασίας του στον ίδιο, αποτελούν ευθύνη της κοινότητάς των αστρολόγων και για αυτά είναι υπόλογοι. Όπως βέβαια είναι υπόλογοι και για όσους έχουν ευεργετήσει και για όσα έχουν πράξει ορθά και με ορθά κίνητρα και αυτά είναι πολλά. Ουδεμία σχέση έχουν όμως όλα αυτά με την αξία και τις δυνατότητες της ίδιας της Αστρολογίας.

Οι φανατικές αντιδράσεις που εγείρει η Αστρολογία σχετίζονται επιπλέον με την ιστορία της και την αρχαιότητά της, με την δραστικότητά της που στα λάθος χέρια είναι επικίνδυνη, όπως και με τις ανεπαρκείς – αλλά πάρα πολύ παρούσες – προσπάθειες των αστρολόγων να αναδιατυπώσουν το υλικό και τους σκοπούς της με όρους σύγχρονους της εποχής, καθώς και να γνωρίσουν και να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν το εύρος των δυνατοτήτων της επιστήμης τους.

Για αυτό επίσης οι αστρολόγοι είναι υπόλογοι, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν λίγο ή πολύ αφήσει τις εγωκεντρικές επιθυμίες των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτούς, τις δικές τους υλικές επιθυμίες και ανάγκες, τον φόβο της επίκρισης, της αποτυχίας και της απόρριψης και γενικά τον υλισμό να υπαγορεύσει τον τρόπο που προσεγγίζουν και εφαρμόζουν την Αστρολογία, αυτό το αντικειμένο τους που φύσει ρυθμίζεται από νόμους της υποκειμενικής Πραγματικότητας. Έτσι, έχουν στερήσει σε ανθρώπους και ομάδες με τις οποίες εργάζονται μεγάλο μέρος της βοήθειας και υποστήριξης που θα μπορούσαν όντως να προσφέρουν.

Για αυτά, μπορεί να είναι κανείς βέβαιος πως το τίμημα το καταβάλλουμε και θα το καταβάλλουμε οι αστρολόγοι, τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδα.

Η Αστρολογία η ίδια από την άλλη, ως η επιστήμη της σχέσης που διεξάγεται μέσω της αλληλοεπίδρασης ενεργειών και δυνάμεων, ούτε θα ιδρώσει, ούτε θα πληγωθεί. Μπορεί να αλλάξει εξωτερική μορφή, όνομα και ανθρώπους – φορείς ωστόσο η χρησιμότητά της θα διαρκεί όσο υπάρχουν ζώσες ακτινοβόλες πηγές ενέργειας που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και όσο διαρκεί η θέληση, αυτή η αλληλεπίδραση να τείνει προς την τάξη και την αρμονία.

Η διάκριση της Αστρολογίας σε εσωτερική και εξωτερική δεν είναι σύγχρονη, αλλά μάλλον σύγχρονη με την εμφάνιση της Αστρολογίας. Όπως όλες οι επιστήμες, η Αστρολογία έχει το εξειδικευμένο κομμάτι της και το εκλαϊκευμένο κομμάτι της. Αμφότερα είναι χρήσιμα όταν εφαρμόζονται και κατευθύνονται ορθά, επειδή επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Αμφότερα στην πλήρη έκτασή τους ωστόσο, είναι αφελές να θεωρεί κανείς ότι θα τα βρει σε ότι κυκλοφορεί στα διάφορα Μέσα.

Το εσωτερικό κομμάτι της Αστρολογίας άρχισε να εξωτερικεύεται συστηματικά τον 19ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα άρχισε να επιδεικνύει μαζικότερα την ικανότητα να αντιλαμβάνεται ότι τα αίτια που διαμορφώνουν τον εαυτό της και υπαγορεύουν την δράση της, δεν φύονται ούτε αποκλειστικά, ούτε κυρίως, στο φυσικό σώμα ή το φυσικό πεδίο. Η εξωτερίκευση της Εσωτερικής Αστρολογίας δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά συνεχίζεται.

 

Ευαγγελία Τσαβδάρη
Εσωτερική Αστρολόγος
Ιδρύτρια του Πάναστρον