Λίγες μέρες μετά την εαρινή ισημερία και καταμεσής της άνοιξης, εξετάζουμε τις μεγάλες ενεργειακές μετατοπίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και των οποίων τα αποτελέσματά είναι ευδιάκριτα παντού γύρω μας και μέσα μας.

Σε αυτό το σεμινάριο συζητούμε για τη φύση της ενέργειας  των πλανητών και αστερισμών που εμπλέκονται, την ποιότητά της όπως γίνεται αισθητή και εντοπίζουμε τις κεντρικές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να εξομαλύνουμε την μετάβασή μας σε αυτή την, όντως, Νέα Εποχή!

Το σεμινάριο δεν απαιτεί προηγούμενη γνώση αστρολογίας.

Εισήγηση: Ευαγγελία Τσαβδάρη

Πληροφορίες